Hướng dẫn quyết toán phí, lệ phí mẫu 02/PHLP trên HTKK

huong-dan-quyet-toan-phi-le-phi-mau-02-phlp-tren-htkk

Hướng dẫn quyết toán phí, lệ phí mẫu 02/PHLP trên HTKK – Hỗ trợ người dùng quyết toán phí, lệ phí theo mẫu 02/PHLP trên giao diện HTKK mới nhất của Tổng cục thuế, hướng dẫn áp dụng theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

huong-dan-quyet-toan-phi-le-phi-mau-02-phlp-tren-htkk
(Hình ảnh: Hướng dẫn quyết toán phí, lệ phí mẫu 02/PHLP trên HTKK)

Cách gọi Tờ khai quyết toán phí, lệ phí mẫu số 02/PHLP theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

Từ menu chức năng “Kê khai/Phí – Lệ phí” chọn “Tờ khai quyết toán phí, lệ phí mẫu số (02/PHLP)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk148

Chọn loại tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung), sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu 02/PHLP

1.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk149

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Cột (2) Loại phí, lệ phí: Chọn trong danh mục phí, lệ phí.

Cột (4) Số tiền phí, lệ phí thu được: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

Cột (5) Tỷ lệ trích sử dụng theo chế độ (%): Nhập dạng xx,xx%

Cột (8) – Số tiền phí, lệ phí đã kê khai trong kỳ: nhập dạng số không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Bạn đang xem: Hướng dẫn quyết toán phí, lệ phí mẫu 02/PHLP trên HTKK

Chi tiết các chỉ tiêu cần tính toán:

Cột (6) = (4) * (5): làm tròn đến đồng, không sửa

Cột (7) – Số tiền phí, lệ phí đã kê khai trong kỳ = (4) – (6), nếu âm thì thiết lập cột (7) = 0, cho sửa

Cột (9) – Chênh lệch giữa số quyết toán và kê khai = (7) – (8), kết quả có thể âm.

Dòng Tổng cộng: Lấy dòng tổng cộng của cột (4), (6), (7), (8), (9)

2.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

htkk150

htkk151

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho cột (4), (6), (7) cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Hướng dẫn quyết toán phí, lệ phí mẫu 02/PHLP trên HTKK

Có thể bạn quan tâm:

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là loại khai theo tháng và quyết toán năm. Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bao gồm khai quyết toán năm và khai quyết toán đến thời điểm chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản, chấm dứt hoạt động thu mua gom khoáng sản, chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. (Theo Nghị định 164/2016/NĐ-CP)

Để xem thêm các bài viết hữu ích khác, bạn có thể xem website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Xem thêm: Cách lập tờ khai phí BVMT mẫu 01/PHLP trên HTKK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *