Hướng dẫn quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí theo TT36

huong-dan-quyet-toan-thue-tai-nguyen-doi-voi-dau-khi-theo-tt36

Hướng dẫn quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí theo TT36 – Ở bài viết này Gia sư kế toán trưởng sẽ giới thiệu với các bạn cách làm một tờ khai quyết toán thuế tài nguyên dành cho dầu khí theo mẫu số  02/TAIN- DK (Thông tư 36/2016/TT-BTC) trên phần mềm HTKK mới nhất hiện nay.

huong-dan-quyet-toan-thue-tai-nguyen-doi-voi-dau-khi-theo-tt36
(Hình ảnh: Hướng dẫn quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí theo TT36)

Cách gọi tờ khai: từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Tờ khai quyết toán thuế TAIN đối với dầu khí – 02/TAIN-DK”. Khi đó màn hình giao diện sẽ hiện ra như sau:

htkk-92

Bạn tiến hành lựa chọn các thông tin đầu vào phù hợp

Lưu ý:

  • Hiệu lực của tờ khai Năm từ 2016 trở đi
  • Hiệu lực của tờ khai Quý từ Q4/2016 trở đi

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk-93

Các chỉ tiêu cần nhập:

[01], [02], [03]: tự hiển thị

[15]: Nhập dạng text

[16]: Tên đơn vị được uỷ quyền hoặc Đại lý: chọn 1 trong 2 loại. Nếu ở phần Thông tin doanh nghiệp có nhập thông tin đại lý thuế thì khi trên tờ khai sẽ mặc định tích vào ô Đại lý thuế và cho phép sửa. Nếu không nhập thông tin Đại lý thuế ở phần Thông tin doanh nghiệp thì ứng dụng không cho check chọn cả hai ô Đại lý thuế và Đại lý ủy quyền

[25]: nhập dạng số tối đa 3 chữ số

[26]: ứng dụng hỗ trợ tự động lấy chỉ tiêu [29] của kỳ trước chuyển sang (theo nguyên tắc Từ tháng kỳ này = Đến tháng kỳ trước +1, áp dụng cho kiểu kỳ từ Quý_Quý, Năm_Năm, cho phép sửa). Nếu nhập sửa theo dạng xx,xxxx khác thì ứng dụng cảnh báo vàng.

[27], [28a], [28b], [32], [41]: Nhập dạng xx,xxxx

[31]: ứng dụng hỗ trợ tự động lấy tổng cột (8) của PL 02-1/PL-DK chuyển sang, cho phép sửa

[33]: ứng dụng hỗ trợ tự động lấy từ chỉ tiêu [36] của kỳ trước chuyển sang, cho phép sửa theo dạng xx,xx. Nếu sửa khác thì ứng dụng cảnh báo vàng.

[43]: Cho phép nhập số không âm, tối đa 5 chữ số.

Các chỉ tiêu tự tính:

[28] = [28a] + [28b], làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy.

[29]=[26]+[27]-[28], làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì set =0

[30]=[27]/[25], làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy

[34]=[27]x[32], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy

[35]=[33]+([28]-[26])x[32], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì set =0

[36]=[33]+[34]-[35], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì set =0

[37]=[31]/[28], làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy

[38]=[39]+[40], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy

[39]=[33]x[37], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy

[40]=([35]-[33])x[37], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì set = 0

[42]=[38]-[41], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy, kết quả có thể âm

Các công thức kiểm tra:

Chỉ tiêu [28]

  • Nếu không có PL 02-1 đính kèm thì hệ thống kiểm tra [28] >= [26]
  • Nếu có PL 02-1 đính kèm thì hệ thống kiểm tra [28] phải bằng Tổng cột (6) trên PL 02-1/PL-DK. Nếu khác thì cảnh báo vàng.

Phần mục lục ngân sách nhà nước ở cuối mẫu in như sau

  • Đối với dầu thô: Hạch toán chỉ tiêu [42] vào mục 3750 , tiểu mục 3751
  • Đối với Condensate: Hạch toán chỉ tiêu [42] vào mục 3950 , tiểu mục 3951
  • Đối với Khí thiên nhiên: Hạch toán chỉ tiêu [42] vào mục 3800, tiểu mục 3801

Bạn đang xem: Hướng dẫn quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí theo TT36

Phụ lục 02-1/PL-DK: Sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí

htkk-94

Cột (1): Ứng dụng hỗ trợ tự tăng

Cột (2): Nếu là “Dầu thô” và “Condensate” là thùng. Nếu là “Khí thiên nhiên” là m3

Cột (3), (5): nhập dạng dd/mm/yyyy

Cột (4), (6), (7): nhập theo dạng xx,xxxx

Cột (9): nhập dạng text

Cột (8) = (6) * (7), làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy

Ứng dụng tự động tự tính tổng các dòng của cột (6), (7), (8).

Kiểm tra tổng cột (6) phải bằng chỉ tiêu [28] trên 02/TAIN-DK, nếu không cảnh báo vàng.

Tổng cột (8) = ct [31] trên 02/TAIN-DK

Phụ lục 01/PL-DK: Chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí

htkk-95

Chỉ tiêu [09] Số thuế phải nộp: Lấy từ chỉ tiêu [38] của tờ khai 02/TAIN-DK

Cột (1) – STT: Tự tăng khi thêm dòng

Cột (2) – Mã số thuế của nhà thầu dầu khí: nhập tối đa 14 ký tự, kiểm tra đúng cấu trúc MST.

Cột (3) – Tên nhà thầu: nhập kiểu text

Cột (4) – Tỷ lệ phân bổ: nhập dạng xx,xxxx

Cột (5) – Số thuế phát sinh phải nộp: (5) = chỉ tiêu [09] * cột (4), làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì thiết lập = 0

Cột (6) – Ghi chú: nhập kiểu text, tối đa 250 ký tự

Tổng cộng cột (4): hệ thống tự tính. Kiểm tra tổng cột (4) phải bằng 100%. Nếu không hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ.

Tổng cộng cột (5) = Tổng các dòng cột (5), kiểm tra phải bằng chỉ tiêu [09], nếu khác ứng dụng cảnh báo đỏ.

2/ Trường hợp khi tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép bạn chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

htkk-96

htkk-97

Phần kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [38], [39], [40] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ khai 01/GTGT.

Bài viết: Hướng dẫn quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí theo TT36

Có thể bạn quan tâm:

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác xuất bán, dầu thô, khí thiên nhiên.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên nhiên chậm nhất là ngày thứ 90 của kỳ tiếp theo kỳ phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Chậm nhất là ngày thứ 45 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn khai, nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *