Hướng dẫn Quyết toán thuế tài nguyên Mẫu 02/TAIN trên HTKK

huong-dan-quyet-toan-thue-tai-nguyen-mau-02-tain-tren-htkk

Hướng dẫn Quyết toán thuế tài nguyên Mẫu 02/TAIN trên HTKK – Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách kê khai tờ khai này trên HTKK phiên bản mới nhất.

huong-dan-quyet-toan-thue-tai-nguyen-mau-02-tain-tren-htkk
(Hình ảnh: Hướng dẫn Quyết toán thuế tài nguyên Mẫu 02/TAIN trên HTKK)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Tài Nguyên” chọn “Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số (02/TAIN)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk109

A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk110

Các chỉ tiêu cần nhập:

Cột [2] Tên loại tài nguyên: không được nhập trực tiếp trên bàn phím mà được chọn trong danh mục các mặt hàng chịu thuế tài nguyên đã đăng ký trong chức năng “Đăng ký danh mục”.

  • Đối với quyết toán các năm trước năm 2008 thì biểu thuế tài nguyên sẽ theo danh mục cũ trước tháng 05/2008
  • Đối với quyết toán năm 2008 sẽ có hai biểu thuế tài nguyên (từ 05/2008 trở về trước và sau tháng 05/2008). Vì vậy biểu thuế sau tháng 05/2008 sẽ có thêm từ (Theo QĐ 16) phía sau các loại tài nguyên
  • Đối với các quyết toán năm 2009 thì sẽ theo danh mục tài nguyên hiệu lực từ tháng 05/2008
  • Đối với các quyết toán năm 2010 sẽ có hai biểu thuế tài nguyên (từ tháng 06/2010 trở về trƣớc và từ tháng 7/2010 trở đi). Vì vậy biểu thuế từ tháng 7/2010 trở đi sẽ có thêm từ ( 50_2010/NĐ-CP) phía sau các loại tài nguyên.
  • Đối với các quyết toán năm 2014 thì ứng dụng hỗ trợ hiển thị hai biểu thuế trước 1/2/2014 và sau 1/2/2014 (theo nghị quyết 712/2013/UBTVQH13) theo đó những tài nguyên theo biểu thuế trước 1/2/2014 sẽ có thêm thuế suất kèm theo
  • Đối với quyết toán năm 2016 sẽ có 2 biểu thuế (từ tháng 7/2016 trở về trước và từ tháng 07/2016 trở đi). Vì vậy biểu thuế từ tháng 7/2016 trở về trước sẽ được lấy theo nghị quyết 712/2013/UBTVQH13; còn biểu thuế từ tháng 7/2016 trở đi sẽ được lấy theo Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13

Cập nhật theo Danh mục thuế tài nguyên(Theo Cập nhật theo Danh mục thuế tài nguyên(Theo TT324/2016/TT-BTC).

Cột [3] Đơn vị tính tự động hiển thị theo chỉ tiêu được chọn trên cột [2] và cho phép chọn lại đơn vị tính.

Các cột (4), (5), (7), (9), (11): nhập kiểu số, không âm, cho phép nhập sau phần thập phân 3 chữ số, nhận giá trị mặc định là 0.

Cột [6] tự động hiển thị theo cột [2] và chỉ cho phép sửa với ba loại tài nguyên là Tài nguyên khác, Dầu mỏ và Khí đốt và được hỗ trợ theo định dạng xx,xxxx%.

Khi nhập cột [5] thì đặt cột [7] = 0, giữ nguyên cột [6] và ngược lại nếu nhập [7] thì đặt cột [5] = 0 và cột [6] = 0.

Cột [9] <= Cột [8].

Bạn đang xem: Hướng dẫn Quyết toán thuế tài nguyên Mẫu 02/TAIN trên HTKK

Các chỉ tiêu tính toán:

Cột [8] = Cột [4] * Cột [5] * Cột [6], hoặc Cột [8] = Cột [4] * Cột [7].

  • Đối với kỳ tính thuế từ năm 2013 trở về trước, ứng dụng hỗ trợ tự tính theo công thức và không cho phép sửa.
  • Đối với kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi, ứng dụng hỗ trợ tự tính theo công thức và cho phép sửa.

Cột [10] = Cột [8] – Cột [9].

Cột [12] = Cột [10] – cột [11], có thể âm.

Chương trình hỗ trợ tính tự động hàng Tổng cộng của các cột [8], [9], [10], [11], [12]

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

htkk111

htkk112

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [8], [9], [10] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Bài viết: Hướng dẫn Quyết toán thuế tài nguyên Mẫu 02/TAIN trên HTKK

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn khai thuế tài nguyên (Mẫu 01/TAIN) theo TT 156

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *