Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với đơn vị dầu khí

huong-dan-quyet-toan-thue-tndn-doi-voi-don-vi-dau-khi

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với đơn vị dầu khí – HTKK hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho đơn vị dầu khí theo mẫu 02/TNDN- DK theo Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

huong-dan-quyet-toan-thue-tndn-doi-voi-don-vi-dau-khi
(Hình ảnh: Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với đơn vị dầu khí)

Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với Dầu khí – 02/TNDN-DK”, màn hình kê khai khi đó sẽ hiện ra như sau:

htkk-63

Bạn thực hiện lựa chọn các thông tin đầu vào sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu khí mẫu 02/TNDN- DK

1.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk-64

Các chỉ tiêu cần nhập:

[01], [02], [03]: hệ thống hỗ trợ tự hiển thị

[15]: Nhập dạng text

[16]: Tên đơn vị được uỷ quyền hoặc Đại lý thuế: Cho phép bạn chọn 1 trong 2 loại. Nếu ở phần Thông tin doanh nghiệp có nhập thông tin đại lý thuế thì khi trên tờ khai sẽ mặc định tích vào ô Đại lý thuế và cho phép sửa. Nếu không nhập thông tin Đại lý thuế ở phần Thông tin doanh nghiệp thì ứng dụng không cho check chọn cả hai ô Đại lý thuế và Đại lý ủy quyền.

[25], [26], [27a], [27b], [28], [31], [33], [35], [37] : Nhập dạng xx, xx.

Các chỉ tiêu tính toán:

[27] = [27a] + [27b], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy

[29] = [26] – [28], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, có thể âm.

[30] = [25] – [27], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, có thể âm.

[32] = [30] + [31] , làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy

[34] = [32] * [33], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy

[36] = [34] – [35] , làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu âm thì [36] = 0

[38] = [36] – [37], làm tròn đến 2 số sau dấu phảy, có thể âm.

Phụ lục 01/PL-DK: Chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí:

htkk-65

Chỉ tiêu [09]: Số thuế phải nộp: Lấy từ chỉ tiêu [36] của tờ khai 01B/TNDN-DK chuyển sang

Cột (2) – Mã số thuế của nhà thầu dầu khí: tự nhập, kiểm tra đúng cấu trúc MST.

Cột (3) – Tên nhà thầu: Tự nhập kiểu text

Bạn đang xem: Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với đơn vị dầu khí

Cột (4) – Tỷ lệ phân bổ: tự nhập dạng xx,xxxx

Cột (5) – Số thuế phát sinh phải nộp: (5) = chỉ tiêu [09] * cột (4), làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu âm thì thiết lập = 0

Cột (6) – Ghi chú: tự nhập kiểu text, tối đa 250 ký tự

Tổng cộng cột (4): hệ thống tự tính. Kiểm tra tổng cột (4) phải bằng 100%. Nếu không hệ thống cảnh báo đỏ.

Tổng cộng cột (5) = Tổng các dòng cột (5), kiểm tra phải bằng chỉ tiêu [09], nếu khác ứng dụng cảnh báo đỏ.

2.Trường hợp khi tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép bạn chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

htkk-66

htkk-67

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [34], [35], [36] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với đơn vị dầu khí

Có thể bạn quan tâm:

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

+ Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

+ Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.

Các từ khóa liên quanHướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với đơn vị dầu khí, Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *