Kê khai thuế GTGT trực tiếp theo mẫu 03/GTGT trên HTKK

Kê khai thuế GTGT trực tiếp theo mẫu 03/GTGT trên HTKK – Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp mẫu 03/GTGT theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC dành cho người nộp thuế kinh doanh lĩnh vực mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

ke-khai-thue-gtgt-truc-tiep-theo-mau-03-gtgt-tren-htkk
(Hình ảnh: Kê khai thuế GTGT trực tiếp theo mẫu 03/GTGT trên HTKK)

Chọn chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” từ menu trên màn hình giao diện HTKK, sau đó chọn “Tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

Ở kỳ tính thuế, phần mềm ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hoặc quý hiện tại -1, có thể nhập kỳ tính thuế mà muốn kê khai nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hoặc quý hiện tại. Đối với tờ khai quý, hệ thống cho phép nhập từ quý 3/2013 trở đi và không cho phép nhập tháng quý trùng nhau.

Chọn loại tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung) theo tháng hoặc quý, và chọn các phụ lục cần kê khai sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT trực tiếp mẫu 03/GTGT.

A.Trường hợp bạn chọn khai tờ khai lần đầu

Màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk28

Các chỉ tiêu người nộp thuế tự nhập: Chỉ tiêu [22], [23], [24], [25], [27]: người nộp thuế tự nhập, kiểu số, không âm

Các chỉ tiêu tự tính gồm có:

+ Chỉ tiêu [21]: hỗ trợ lấy giá trị âm từ chỉ tiêu [26] của kỳ trước chuyển sang, cho phép sửa, không âm, nếu sửa khác thì cảnh báo vàng: “Chỉ tiêu [21] khác với chỉ tiêu [26] kỳ trước chuyển sang” . Nếu kỳ tính thuế tháng/quý 1 thì mặc định [21] = 0, không cho phép sửa và không hiển thị câu thông báo.

+ Chỉ tiêu [26]= [22] – [23] – [21] – [24] + [25]

Bạn đang xem: Kê khai thuế GTGT trực tiếp theo mẫu 03/GTGT trên HTKK

B. Trường hợp bạn chọn khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép người nộp thuế chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung như sau:

Nhấn nút “Đồng ý” màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [27] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Kê khai thuế GTGT trực tiếp theo mẫu 03/GTGT trên HTKK

Có thể bạn quan tâm: Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT trên HTKK

Các từ khóa liên quanKê khai thuế GTGT trực tiếp theo mẫu 03/GTGT trên HTKK, Kê khai thuế GTGT trực tiếp theo mẫu 03/GTGT, Kê khai thuế GTGT trực tiếp.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *