Kê khai thuế năm cho cá nhân làm đại lý XS, BH mẫu 01/TKN-XSBHĐC

ke-khai-thue-nam-cho-ca-nhan-lam-dai-ly-xs-bh-mau-01-tkn-xsbhdc

Kê khai thuế năm cho cá nhân làm đại lý XS, BH mẫu 01/TKN-XSBHĐC – Hướng dẫn kê khai trên HTKK tờ khai thuế năm áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC.

ke-khai-thue-nam-cho-ca-nhan-lam-dai-ly-xs-bh-mau-01-tkn-xsbhdc
(Hình ảnh: Kê khai thuế năm cho cá nhân làm đại lý XS, BH mẫu 01/TKN-XSBHĐC)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” chọn “01/TKN-XSBHĐC Tờ khai năm cho cá nhân làm đại lý XS,BH (TT92/2015)”.

htkk76

Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế cần lựa chọn các thông tin đầu vào như sau:

Kỳ tính thuế: Mặc định kỳ tính thuế bằng năm hiện tại – 1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn năm hiện tại.

Lưu ý: Tờ khai có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2015

Trạng thái tờ khai: gồm Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.

Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế 01/TKN-XSBHDC như sau:

htkk77

Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu [22a], [23a], [24a], [25a], [25b], [22c], [23c], [24c],[25c]: Cho phép nhập số không âm, mặc định là 0.

Chỉ tiêu [22b] = [22a] × 5%

Chỉ tiêu [23b] = [23a] × 5%

Chỉ tiêu [24b] = [24a] × 5%

Bạn đang xem: Kê khai thuế năm cho cá nhân làm đại lý XS, BH mẫu 01/TKN-XSBHĐC

Chỉ tiêu [22d] = [22b] – [22c], nếu kết quả âm thì đưa ra cảnh báo vàng “Số thuế TNCN phải nộp bổ sung không đúng. Đề nghị xem lại các chỉ tiêu liên quan”

Chỉ tiêu [23d] = [23b] – [23c], nếu kết quả âm thì đưa ra cảnh báo vàng “Số thuế TNCN phải nộp bổ sung không đúng. Đề nghị xem lại các chỉ tiêu liên quan”

Chỉ tiêu [24d] = [24b] – [24c], nếu kết quả âm thì đƣa ra cảnh báo vàng “Số thuế TNCN phải nộp bổ sung không đúng. Đề nghị xem lại các chỉ tiêu liên quan”

Chỉ tiêu [25d] = [25b] – [25c], nếu kết quả âm thì đưa ra cảnh báo vàng “Số thuế TNCN phải nộp bổ sung không đúng. Đề nghị xem lại các chỉ tiêu liên quan”

Chỉ tiêu [26a] = [22a] + [23a] + [24a] + [25a]

Chỉ tiêu [26b] = [22b] + [23b] + [24b] + [25b]. Kiểm tra nếu [26a] ≤ 100 triệu thì [26b] = 0

Chỉ tiêu [26c] = [22c] + [23c] + [24c] + [25c]

Chỉ tiêu [26d] = [22d] + [23d] + [24d] + [25d]

Bài viết: Kê khai thuế năm cho cá nhân làm đại lý XS, BH mẫu 01/TKN-XSBHĐC

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn kê khai thuế TNCN mẫu 01/KK-BHĐC trên HTKK

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *