Kê khai thuế TNCN mẫu tờ khai 03 theo Tháng, Quý trên HTKK

ke-khai-thue-tncn-mau-to-khai-03-theo-thang-quy-tren-htkk

Kê khai thuế TNCN mẫu tờ khai 03 theo Tháng, Quý trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai tờ khai thuế TNCN theo tháng và theo quý dựa trên mẫu tờ khai 03/KK-TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú.

ke-khai-thue-tncn-mau-to-khai-03-theo-thang-quy-tren-htkk
(Hình ảnh: Kê khai thuế TNCN mẫu tờ khai 03 theo Tháng, Quý trên HTKK)

A. Trường hợp kê khai theo Tháng

Cách bước kê khai:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 03/KK-TNCN theo Tháng” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk23

Ứng dụng thực hiện hết hiệu lực của tờ khai có kỳ tính thuế từ Tháng 07/2015 trở đi.

1/ Đối với khai tờ khai lần đầu

Bạn chọn “Tờ khai lần đầu” rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 03/KK-TNCN theo Tháng với hộp chọn “Lần đầu” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới

htkk24

Thông tin tổ chức khai thay gồm:

Chỉ tiêu [13], [15], [16], [17], [18], [19]: Nhập dạng text

Chỉ tiêu [14]: Nhập dạng text, kiểm tra cấu trúc MST

Các chỉ tiêu cần kê khai

Nhập các chỉ tiêu [29], [32], [33], [35], [37], [39] dạng số ,không âm, mặc định là 0

Nhập chỉ tiêu [38], kiểm tra <= 5% × [37]

Các chỉ tiêu tự tính: Ứng dụng hỗ trợ tính toán theo công thức:

Chỉ tiêu [30]= 5% × chỉ tiêu [29], cho phép sửa nếu vượt quá chỉ tiêu [29] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [30] không được vượt quá chỉ tiêu [29]”

Chỉ tiêu [32]= 0,05% × chỉ tiêu [31], cho phép sửa nếu vượt quá chỉ tiêu [31] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [32] không được vượt quá chỉ tiêu [31]”

Trường hợp nếu kỳ tính thuế từ tháng 01/2013 thì chỉ tiêu [32] = 0,1% × [31], cho phép sửa sửa nếu vượt quá chỉ tiêu [31] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [32] không được vượt quá chỉ tiêu [31]”

Chỉ tiêu [34] = 5% × chỉ tiêu [33]

Chỉ tiêu [36] = 10% × chỉ tiêu [35]

Chỉ tiêu [40] = 0,1% × [39], cho phép sửa

2/ Đối với khai tờ khai bổ sung

Chọn “Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 03/KK-TNCN theo Tháng với hộp chọn “ bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” và lần bổ sung số mấy như hình dưới

htkk25

Bạn đang xem: Kê khai thuế TNCN mẫu tờ khai 03 theo Tháng, Quý trên HTKK

B. Trường hợp kê khai theo Quý

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 03/KK-TNCN theo Quý” khi đó:

Nếu trong cùng ứng dụng đã tồn tại tờ khai tháng nằm trong quý mà bạn chọn thì ứng dụng sẽ đưa ra thông báo

htkk26

Khi đó bạn sẽ không kê khai được tờ khai theo quý mà bạn phải quay lại tờ khai tháng để kê khai. Nếu chưa tồn tại tờ khai tháng trong quý thì bạn tiếp tục kê khai tờ khai theo quý với cách kê khai tờ khai lần đầu và tờ khai bổ sung tương tự như tờ khai theo tháng

htkk27

Ứng dụng thực hiện hết hiệu lực của tờ khai có kỳ tính thuế từ Quý 03/2015 trở đi

1/ Đối với khai tờ khai lần đầu

Bạn chọn “Tờ khai lần đầu” rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 03/KK-TNCN theo Quý với hộp chọn “Lần đầu” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới

htkk28

Thông tin tổ chức khai thay

Chỉ tiêu [13], [15], [16], [17], [18], [19]: Nhập dạng text

Chỉ tiêu [14]: Nhập dạng text, kiểm tra cấu trúc MST

Các chỉ tiêu cần kê khai

Nhập các chỉ tiêu [29], [32], [33], [35], [37], [39] dạng số ,không âm, mặc định là 0

Nhập chỉ tiêu [38], kiểm tra <= 5% × chỉ tiêu [37]

Các chỉ tiêu tự tính: Ứng dụng hỗ trợ tính toán theo công thức:

Chỉ tiêu [30]= 5% × chỉ tiêu [29], cho phép sửa nếu vượt quá chỉ tiêu [29] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [30] không được vượt quá chỉ tiêu [29]”

Chỉ tiêu [32]= 0,05% × chỉ tiêu [31], cho phép sửa nếu vượt quá chỉ tiêu [31] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [32] không được vượt quá chỉ tiêu [31]”

Trường hợp nếu kỳ tính thuế từ tháng 01/2013 thì chỉ tiêu [32] = 0,1% × [31], cho phép sửa sửa nếu vượt quá [31] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [32] không được vượt quá chỉ tiêu [31]”

Chỉ tiêu [34] = 5% × chỉ tiêu [33]

Chỉ tiêu [36] = 10% × chỉ tiêu [35]

Chỉ tiêu [40] = 0,1% × [39], cho phép sửa

2/ Đối với khai tờ khai bổ sung

Chọn “Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 03/KK-TNCN theo Quý với hộp chọn “ bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” và lần bổ sung số mấy như hình dưới

htkk29

Bài viết: Kê khai thuế TNCN mẫu tờ khai 03 theo Tháng, Quý trên HTKK

Các từ khóa liên quanKê khai thuế TNCN mẫu tờ khai 03 theo Tháng, Quý trên HTKK, kê khai thuế TNCN, kê khai thuế TNCN mẫu tờ khai 03.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *