Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 26/2015/TT-BTC

ke-khai-thue-ttdb-mau-01-ttdb-theo-thong-tu-26-2015-tt-btc

Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 26/2015/TT-BTC – Hướng dẫn kê khai thuế TTĐB trên giao diện HTKK Mẫu 01/TTĐB căn cứ theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

ke-khai-thue-ttdb-mau-01-ttdb-theo-thong-tu-26-2015-tt-btc
(Hình ảnh: Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 26/2015/TT-BTC)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt” chọn “Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)”, khi đó màn hình giao diện sẽ hiện ra yêu cầu chọn kỳ tính thuế.

Đối với Tờ khai thuế 01/TTĐB ứng dụng cho phép bạn chọn một trong hai loại tờ khai là “Tờ khai theo tháng” hoặc “Tờ khai lần phát sinh”

Trên form “Chọn kỳ kê khai” chọn Tờ khai tháng khi đó màn hình kê khai ô check “Tờ khai tháng” sẽ bị mờ đi như sau:

htkk113

Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế, cần lựa chọn các thông tin sau:

Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hiện tại – 1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hiện tại

Trạng thái tờ khai gồm: Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.

Chọn ngành nghề kinh doanh: Chọn ngành nghề kinh doanh của đơn vị mình trong Danh mục ngành nghề kinh doanh gồm có 2 loại ngành nghề: Ngành hàng sản xuất kinh doanh thông thường và từ hoạt động xổ số kiến thiết của các công ty xổ số kiến thiết.

Việc kê khai tờ khai lần đầu và tờ khai bổ sung tương tự như tờ 01/GTGT, màn hình giao diện tờ khai 01/TTĐB như sau:

htkk114

Các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu (2) – Tên hàng hóa, dịch vụ cho phép chọn trong danh mục hàng hóa

Chỉ tiêu [04], [05], [06], [08] cho phép tự nhập kiểu số không âm, mặc định là 0

Bạn đang xem: Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 26/2015/TT-BTC

Nếu đánh dấu chỉ tiêu “không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB trong kỳ”:

+ Tất cả các Cột từ [3] đến cột [7] của phần I và II sẽ bị khoá không cho nhập, đồng thời đặt lại giá trị cho các trường này bằng giá trị mặc định.

+ Nếu các cột này đã kê khai thì hiển thông báo “Các số liệu đã có trong các chỉ tiêu phát sinh trong kỳ sẽ bị xoá bằng 0. Có đồng ý không?”, cho chọn “Có” hoặc “Không”. Nếu chọn “Có” thì thực hiện khoá chỉ tiêu trên các cột từ [3] đến cột [7] và đặt lại giá trị mặc định là 0, nếu chọn “Không” quay lại màn hình kê khai.

Nếu không đánh dấu chỉ tiêu “không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB trong kỳ”:

+ Nếu chỉ tiêu (không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB trong kỳ ) không được chọn mà có kê khai phần I, II thì các cột [5], [6] bắt buộc phải nhập, nếu không nhập sẽ có báo lỗi tương ứng đối với cột [5], [6] “Giá tính thuế TTĐB bắt buộc nhập.“, “Doanh số bán (chưa có thuế GTGT) bắt buộc nhập.“, riêng phần III không bắt buộc nhập cột [5].

+ Cột [2] Tên hàng hóa dịch vụ không nhập trực tiếp trên bàn phím mà được chọn trong danh mục các mặt hàng có sẵn đã được đăng ký từ trước trong chức năng “Đăng ký danh mục”.

+ Các mặt hàng trong danh mục luôn hiển thị trong khoảng thời gian hiệu lực. Và mặc định nếu theo ngày mặc định của hệ thống thì sẽ là bộ danh mục mới nhất, được áp dụng trong kỳ hiệu lực hiện tại.

+ Nếu nhập hai mặt hàng giống nhau thì yêu cầu phải khác đơn vị tính, nếu nhập trùng tên mặt hàng và đơn vị tính sẽ hiện thông báo lỗi “Tên hàng hoá dịch vụ đã được chọn”.

+ Không được nhập tên dịch vụ giống nhau.

+ Trong trường hợp nhập tờ khai của năm trước thì hiện toàn bộ danh mục của năm trước để bạn chọn.

Cột [3] Đơn vị tính hiện ra theo cột [2] và cho phép sửa.

Cột [7] Thuế suất hiện ra đồng thời theo cột [2] và không cho sửa, định dạng theo xx,xx%.

Cột [4] : Sản lượng tiêu thụ được nhập cả 2 số sau phần thập phân.

Các cột [5], [8] chỉ nhập các giá trị không âm.

Các chỉ tiêu tính toán:

Cột [6]: Ứng dụng hỗ trợ tự tính theo công thức Cột [6] = Cột [5]/(1 + Cột [7]), cho phép sửa nhưng không được lớn hơn Doanh số bán (chưa có thuế GTGT). Giá trị trên cột [6] < Giá trị trên cột [5].

Cột [9] tính toán theo công thức ([9] = [6] * [7] – [8] ), kiểm tra nếu chỉ tiêu [09] < 0 thì cảnh báo đỏ trên cột chỉ tiêu [08] “Thuế TTĐB được khấu trừ (cột 8) không được lớn hơn tổng số thuế TTĐB đã điều chỉnh ([6] * [7] – [9])”.

Dòng tổng cộng: Lấy dòng tổng cộng của các cột (5), (6), (8), (9)

Dòng Tổng cột [5] = (Chỉ tiêu I + Chỉ tiêu II + Chỉ tiêu III)

Dòng Tổng cột [6] = (Chỉ tiêu I + Chỉ tiêu II)

Dòng Tổng cột [8] = (Chỉ tiêu I + Chỉ tiêu II), kiểm tra giá trị này bằng tổng cột (7) phần II trên phụ lục 01_2/TTĐB

Dòng Tổng cột [9] = (Chỉ tiêu I + Chỉ tiêu II).

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho cột chỉ tiêu cột (9)cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Bài viết: Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 26/2015/TT-BTC

Có thể bạn quan tâm:Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT trên HTKK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *