Kê khai tờ khai cổ tức lợi nhuận được chia mẫu 01/CTLNĐC

ke-khai-to-khai-co-tuc-loi-nhuan-duoc-chia-mau-01-ctlndc

Kê khai tờ khai cổ tức lợi nhuận được chia mẫu 01/CTLNĐC – Theo quy định tại Thông tư số 61/2016/TT-BTC, cách kê khai trên HTKK tờ khai cổ tức lợi nhuận được chia cho phần vốn NN tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu mẫu số 01/CTLNĐC thực hiện theo trình tự sau:

ke-khai-to-khai-co-tuc-loi-nhuan-duoc-chia-mau-01-ctlndc
(Hình ảnh: Kê khai tờ khai cổ tức lợi nhuận được chia mẫu 01/CTLNĐC)

Trên menu chức năng của giao diện HTKK, bạn chọn mục “Kê khai/Cổ tức lợi nhuận được chia” chọn “Tờ khai cổ tức lợi nhuận được chia cho phần vốn NN tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu mẫu số 01/CTLNĐC”. Khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk-110

Bạn tiến hành lựa chọn các thông tin phù hợp trên hộp thoại chọn kỳ tính thuế sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai cổ tức lợi nhuận được chia cho phần vốn NN tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu mẫu số 01/CTLNĐC.

Hiệu lực tờ khai từ 01/05/2016 trở đi

Cách nhập liệu cho tờ khai thực hiện như sau:

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

htkk-111

[01] Kỳ, cổ tức, lợi nhuận được chia của năm: Nhập dạng text, bắt buộc nhập

Số, Ngày quyết định: Nhập dạng text, bắt buộc nhập

[01a] Ngày thông báo chia cổ tức, lợi nhuận: hiển thị theo kỳ tính thuế, không cho sửa.

[02], [03]: Cho phép check chọn. Kiểm tra chỉ cho phép check chọn 1 trong 2 chỉ tiêu [02] hoặc chỉ tiêu [03]

[04], [05]: tự hiển thị

Phần thông tin chung trên màn hình chi tiết sẽ lấy dữ liệu được kê khai trong chức năng “Kê khai thông tin chung” bao gồm:

Thông tin người nộp thuế:

[06]: Tên người nộp thuế

[07]: Mã số thuế

[08]: Địa chỉ

[09]: Quận/ Huyện

[10]: Tỉnh/ Thành phố

[11]: Điện thoại

[12]Fax

[13]: Email

Bạn đang xem: Kê khai tờ khai cổ tức lợi nhuận được chia mẫu 01/CTLNĐC

Thông tin đại lý thuế:

[14]: Tên đại lý thuế (nếu có)

[15]: Mã số thuế

[16]: Địa chỉ

[17]: Quận/ Huyện

[18]: Tỉnh/ Thành phố

[19]: Điện thoại

[20]: Fax

[21]: Email

[22]: Hợp đồng đại lý thuế, số…ngày…tháng…năm…

Phần thông tin chi tiết:

[23]: Nhập dạng số không âm, mặc định là 0

[24]: Nhập dạng xx,xx, cho phép nhập 2 chữ số thập phân. Kiểm tra <=100%

[25]: Cho phép nhập số >= 0, mặc định là 0

Hỗ trợ mẫu in: Hạch toán chỉ tiêu [25] vào tiểu mục 4054

Các cột chi tiết từ cột [4] đến cột [10] nhận giá trị mặc định là số 0.

Cột [2] Tên loại tài nguyên không nhập trực tiếp mà được chọn trong danh mục các mặt hàng chịu thuế tài nguyên đã đăng ký trong chức năng “Đăng ký danh mục”.

  • Đối với kỳ kê khai từ tháng 6/2010 trở về trước thì các loại tài nguyên được lấy theo nghị định 05/2009/NĐ–CP .
  • Đối với kỳ kê khai từ tháng 7/2010 trở đi thì các loại tài nguyên được lấy theo Nghị định 50/2010/NĐ–CP.
  • Đối với kỳ kê khai từ tháng 2/2014 trở đi thì các loại tài nguyên được lấy theo Nghị quyết 712/2013/UBTVQH13
  • Đối với kỳ kê khai từ tháng 7/2016 trở đi thì các loại tài nguyên được lấy theo Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13

Cột [3] Đơn vị tính tự động hiển thị theo cột [2] và cho phép chọn lại.

Cột [6] Thuế suất tự động hiển thị theo cột [2] và chỉ cho phép sửa với ba loại tài nguyên là Tài nguyên khác, Dầu mỏ và Khí đốt, hỗ trợ theo định dạng xx,xxxx%

Các cột [4], [5], [7], [9]: Nhập số dương 

Khi nhập cột [5] thì đặt cột [7] = 0, giữ nguyên cột [6] và ngược lại nếu nhập cột [7] thì đặt cột [5] = 0 và cột [6] = 0.

Cột [8] và cột [10] được tự động tính theo công thức.

Chương trình hỗ trợ tính tự động hàng Tổng cộng của các cột [8], [9], [10].

Giá tính thuế đơn vị tài nguyên là số thập phân, không âm, hai chữ số sau dấu phẩy

Các điều kiện kiểm tra công thức:

Cột [8] = Cột [4] * Cột [5] * Cột [6], hoặc Cột [8] = Cột [4] * Cột [7].

Các cột chi tiết từ cột [4] đến cột [10] nhận giá trị mặc định là số 0.

Cột [9] <= Cột [8].

Cột [10] = Cột [8] – Cột [9].

2/ Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép bạn chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”.

htkk-112

htkk-113

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [25] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Kê khai tờ khai cổ tức lợi nhuận được chia mẫu 01/CTLNĐC

Có thể bạn quan tâm:

Phân chia ngân sách nhà nước

Cổ tức, LN được chia cho phần vốn nhà nước của CTCP, CTTNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, ngành đại diện chủ sở hữu được phân chia 100% cho ngân sách Trung ương. Doanh nghiệp thực hiện nộp vào tài Khoản thu ngân sách nhà nước mở tại Sở giao dịch kho bạc nhà nước Trung ương.

Cổ tức, LN được chia cho phần vốn nhà nước của CTCP, CTTNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước do địa phương đại diện chủ sở hữu được phân chia 100% cho ngân sách địa phương. Doanh nghiệp thực hiện nộp vào tài Khoản thu ngân sách nhà nước mở tại kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

>> Mời bạn xem thêm: Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT trên HTKK

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *