Khai thuế TNDN do chuyển nhượng quyền lợi tham gia HĐ dầu khí

khai-thue-tndn-do-chuyen-nhuong-quyen-loi-tham-gia-hd-dau-khi

Khai thuế TNDN do chuyển nhượng quyền lợi tham gia HĐ dầu khí – Đối với các tổ chức có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí phải lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN- DK theo Thông tư 36/2016/TT-BTC để kê khai khoản thuế này. Cách lập tờ khai này trên giao diện HTKK được thực hiện như sau:

khai-thue-tndn-do-chuyen-nhuong-quyen-loi-tham-gia-hd-dau-khi
(Hình ảnh: Khai thuế TNDN do chuyển nhượng quyền lợi tham gia HĐ dầu khí)

Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí mẫu 03/TNDN- DK”. Màn hình kê khai sẽ hiện ra như sau:

htkk-103

Hiệu lực của tờ khai từ 11/11/2016 trở đi.

Bạn tiến hành lựa chọn các thông tin cần thiết sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí mẫu 03/TNDN- DK.

Cách nhập liệu cho tờ khai như sau:

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

htkk-104

[04]: Mã số thuế thực hiện kê khai nộp thuế: Hiển thị từ thông tin chung

[05]: Tên tổ chức chuyển nhượng: Nhập text, tối đa 250 ký tự

[06]: Mã số thuế: Nhập đúng cấu trúc MST.

Ứng dụng chỉ cho phép bắt buộc nhập 1 trong 2 chỉ tiêu [06] hoặc [24]. Kiểm tra [06] phải trùng với [04] Mã số thuế thực hiện kê khai nộp thuế, nếu khác thì ứng dụng cảnh báo đỏ.

[07]-Địa chỉ trụ sở chính, [08]-Hợp đồng dầu khí lô: Nhập text, tối đa 250 ký tự

[09]: Hợp đồng chuyển nhượng số:….ngày:…: Nhập tối đa 250 ký tự. Kiểm tra nếu bạn nhập chỉ tiêu [06] thì ứng dụng kiểm tra Ngày hợp đồng phải = kỳ tính thuế [01]

[16]: MST nhà điều hành hợp đồng dầu khí: Nhập đúng cấu trúc MST.

[10], [11]: Nhập text

[12]: Mã số thuế (đối với doanh nghiệp): Nhập đúng cấu trúc MST

[13]: Mã số thuế hoặc số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu) đối với cá nhân: tự nhập

[14]: Tên đơn vị được uỷ quyền hoặc Đại lý thuế: chọn 1 trong 2 loại. Nếu ở phần Thông tin doanh nghiệp có nhập thông tin đại lý thuế thì khi trên tờ khai sẽ mặc định tích vào ô Đại lý thuế và cho phép sửa. Nếu không nhập thông tin Đại lý thuế ở phần Thông tin doanh nghiệp thì ứng dụng không cho check chọn cả hai ô Đại lý thuế và Đại lý ủy quyền.

[23]: Tên tổ chức bị chuyển nhượng tại Việt Nam: Nhập text, tối đa 250 ký tự

[24]: Mã số thuế: Nhập đúng cấu trúc MST, ứng dụng chỉ cho phép bắt buộc nhập 1 trong 2 chỉ tiêu [06] hoặc [24]. Kiểm tra chỉ tiêu [24] phải trùng với [04], nếu khác thì ứng dụng cảnh báo đỏ

[25], [26]: Nhập tối đa 250 ký tự

Kiểm tra các chỉ tiêu [06], [12], [15], [24] không được trùng MST. Nếu khác thì cảnh báo vàng.

Bạn đang xem: Khai thuế TNDN do chuyển nhượng quyền lợi tham gia HĐ dầu khí

Phần thông tin chi tiết:

Các chỉ tiêu cần nhập

Cột (5):

[27], [28], [29]: Nhập dạng xx,xx

[30] = [27] – [28] – [29], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu âm thì [30] = 0.

[31]: Nhập dạng xx,xxxx%.

[32] = [30]* [31], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy

Phần mục lục ngân sách nhà nước ở cuối mẫu in: Hạch toán chỉ tiêu [32] vào tiểu mục 1055.

2/ Trường hợp khi tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép bạn chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” .

htkk-105

htkk-106

Gồm 2 trường hợp:

TH1: Nếu chỉ tiêu [04] = chỉ tiêu [06] ⇒ hạn nộp tờ khai là sau 10 ngày làm việc

TH2: Nếu chỉ tiêu [04] = chỉ tiêu [24] ⇒ hạn nộp tờ khai là sau 6 tháng liên tục.

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [32] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ khai 01/GTGT.

Bài viết: Khai thuế TNDN do chuyển nhượng quyền lợi tham gia HĐ dầu khí

Có thể bạn quan tâm:

– Chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí là việc tổ chức, cá nhân bán, chuyển nhượng phần vốn đầu tư của mình tại các hợp đồng dầu khí, DN liên doanh dầu khí ở Việt Nam cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác.

– Trường hợp DN nước ngoài chuyển nhượng cổ phần, vốn đầu tư hay các lợi ích tương tự khác cho một DN khác được thành lập ở nước ngoài mà phần vốn chuyển nhượng này nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp các tài sản, quyền lợi tham gia trong các dự án dầu khí tại Việt Nam, làm thay đổi chủ sở hữu của nhà thầu đang nắm giữ quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí tại Việt Nam thì cũng được coi là chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *