Lập danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 05/DS-TNCN trên HTKK

lap-danh-sach-ca-nhan-nhan-thu-nhap-mau-05-ds-tncn-tren-htkk

Lập danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 05/DS-TNCN trên HTKK – Hướng dẫn cách lập danh sách cá nhân nhận thu nhập trên phần mềm HTKK theo Mẫu số 05/DS-TNCN Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

lap-danh-sach-ca-nhan-nhan-thu-nhap-mau-05-ds-tncn-tren-htkk
(Hình ảnh: Lập danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 05/DS-TNCN trên HTKK)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân” bạn chọn “05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập từ TCTL (TT92/2015)”. Khi đó màn hình giao diện sẽ hiện ra hộp thoại yêu cầu bạn chọn kỳ tính thuế như sau:

htkk90

Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng năm hiện tại – 1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn năm hiện tại. Lưu ý: Tờ khai có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2015

Trạng thái tờ khai: gồm Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung

Sau khi chọn xong các thông tin bạn nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình hiển thị ra như sau:

htkk91

Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu [07] (Họ và tên): Nhập dạng text, bắt buộc nhập, tối đa 200 ký tự

Chỉ tiêu [08] (Mã số thuế):

– Nhập tối đa 10 ký tự

– Đúng cấu trúc mã số thuế

– Kiểm tra MST các cá nhân không được trùng nhau, nếu trúng ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Mã số thuế của cá nhân bị trùng với cá nhân khác”

– Bắt buộc nhập nếu chỉ tiêu CMND/ Hộ chiếu trống, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Bắt buộc phải nhập Mã số thuế hoặc CMND/ Hộ chiếu”

Chỉ tiêu [09] (Số CMND/ Hộ chiếu) :

– Nhập tối đa 50 ký tự

– Không cho nhập dấu cách

– Kiểm tra số CMND/ Hộ chiếu các cá nhân không được trùng nhau, nếu trúng ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “số CMND/ Hộ chiếu của cá nhân bị trùng với cá nhân khác”

– Bắt buộc nhập nếu chỉ tiêu MST trống, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Bắt buộc phải nhập Mã số thuế hoặc CMND/ Hộ chiếu”

Bạn đang xem: Lập danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 05/DS-TNCN trên HTKK

Chỉ tiêu [10] (Thu nhập chịu thuế): Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu [11] (Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh) :

– Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

– Nhập tối đa 15 chữ số

– Kiểm tra phải nhập số chẵn đến hàng trăm nghìn đồng. Nếu khác thì cảnh báo đỏ.

Chỉ tiêu [12] (Từ thiện, nhân đạo, khuyến học), [13] (Bảo hiểm được trừ): Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số.

Chỉ tiêu [14] (Quĩ hưu trí tự nguyện được trừ): Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Kiểm tra [14] <= (đến tháng – từ tháng + 1) *1.000.000, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ tối đa 1.000.000/ 1 tháng”

Chỉ tiêu [15] (Thu nhập tính thuế): [15] = [10] – [11] – [12] – [13] – [14], nếu công thức <0 thì set = 0, nếu [15] >0 thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Thu nhập tính thuế >0. Đề nghị NNT nộp tờ khai quyết toán”

Bài viết: Lập danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 05/DS-TNCN trên HTKK

Các từ khóa liên quanLập danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 05/DS-TNCN trên HTKK, lập danh sách nhận thu nhập mẫu 05/DS-TNCN.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *