Lập thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK như thế nào?

lap-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-tren-htkk-nhu-the-nao

Lập thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK như thế nào? – Hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in hóa đơn lập Thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu TB01/AC – bạn hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC) qua giao diện HTKK chi tiết, dễ hiểu.

lap-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-tren-htkk-nhu-the-nao
(Hình ảnh: Lập thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK như thế nào?)

Cách gọi tờ khai Thông báo phát hành hóa đơn – Mẫu TB01/AC theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC:

Từ menu chức năng “Kê khai/Hoá đơn” chọn “Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk165

Chọn “Kỳ báo cáo” theo ngày rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình báo cáo lúc này sẽ hiển thi ra như sau:

htkk166

Hướng dẫn nhập dữ liệu :

Thông tin chung

Ứng dụng hỗ trợ lấy dữ liệu từ phần Thông tin chung được kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp” gồm các thông tin sau:

– Tên đơn vị phát hành hóa đơn

– Mã số thuế

– Địa chỉ, trụ sở chính

– Điện thoại

Thông tin Đơn vị chủ quản:

+ Tên đơn vị chủ quản

+ Mã số thuế đơn vị chủ quản.

Các thông tin tự nhập bao gồm:

Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: Kiểu text

Ngày thông báo phát hành: Mặc định là ngày của kỳ báo cáo, không cho phép sửa, ngày thông báo phát hành phải trước ngày bắt đầu sử dụng 2 ngày

Người đại diện theo pháp luật: Kiểu text, bắt buộc nhập

Bạn đang xem: Lập thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK như thế nào?

Thông tin chi tiết

STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

Mã hóa đơn: chọn trong combobox, khi chọn Mã hóa đơn thì ứng dụng sẽ tự động đưa Tên loại hóa đơn tương ứng lên cột “Tên loại hóa đơn” đồng thời bên cột “Mẫu số” cũng sẽ tự động lưu lại các ký tự tương ứng của cột “Mã hóa đơn”.

Tên loại hóa đơn, mẫu số, ký hiệu:

Đối với các loại hóa đơn theo TT153/2010/TT-BTC:

o Khi chọn Mã hóa đơn thì ứng dụng đã lưu lại Tên loại hóa đơn và bạn có thể sửa Tên loại hóa đơn với độ dài tối đa 200 ký tự

o Mẫu số: nhập Mẫu số theo đúng cấu trúc được quy định trong thông tư với độ dài tối đa 20 ký tự, và bắt buộc nhập 11 ký tự đầu theo đúng cấu trúc quy định trong thông tư (trừ tem, vé, thẻ) gồm:

♥ 6 ký tự đầu là mặc định theo Tên loại hóa đơn

♥ Ký tự thứ 7 là số liên nhập dạng số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 9. Đối với hóa đơn điện tử thì có thể nhập giá trị từ 0 đến 9

♥ Ký tự thứ 8 phải là dấu “/”

♥ Ký tự tiếp theo là STT của mẫu trong một loại hóa đơn

♥ Đối với các loại hóa đơn của Bưu điện thì thêm chữ BD hoặc IV vào sau ký hiệu mẫu

Chú ý:

Đối với tem, vé, thẻ kiểm tra cấu trúc 3 hoặc 6 kí tự đầu phải là các ký tự như ở trong phụ lục 01 đính kèm, các kí tự tiếp theo cho phép tự nhập.

Ký hiệu: nhập Ký hiệu theo đúng cấu trúc quy định trong thông tư với độ dài gồm 6 kí tự:

o Ký tự đầu phải là 2 chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N,

P, Q, R, S, T, U, V, X, Y

o Ký tự tiếp theo phải là dấu “/”

o 2 ký tự tiếp theo thể hiện năm thông báo phát hành hóa đơn

o Ký tự cuối cùng phải là E, T hoặc P với:

  • E: Hóa đơn điện tử
  • T: Hóa đơn tự in
  • P: Hóa đơn đặt in

Hoặc bạn có thể nhập 5 ký tự, không cần nhập ký tự (/) ứng dụng sẽ hỗ trợ tự động sinh ký tự này vào đúng vị trí thứ 3 của Ký hiệu.

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng ( Mẫu số có 6 ký tự đầu là 01GTKT) thì cho phép nhập thêm ký hiệu với cấu trúc gồm 8 ký tự:

o 5 ký tự đầu gồm: NN/XC

o 2 ký tự tiếp theo là năm phát hành hóa đơn

o 1 ký tự tiếp theo phân biệt hình thức in

  • T: là ký hiệu hóa đơn tự in
  • P: là ký hiệu hóa đơn đặt in

Ví dụ: Muốn nhập Ký hiệu hóa đơn có ký hiệu là AA, năm thông báo phát hành là 2011 và hóa đơn là loại hóa đơn điện tử thì cách nhập như sau:

o Nhập 2 ký tự đầu là AA

o Ký tự tiếp theo là dấu “/”

o 2 ký tự tiếp theo là 11

o Ký tự cuối cùng là E

Hoặc có thể nhập 5 ký tự lần lượt là AA11E. Lúc đó ta sẽ có Ký hiệu hóa đơn cần nhập là : AA/11E

Để nhập các loại hóa đơn cũ ngoài thông tư 153 trên cột Mã hóa đơn bạn chọn Mã hóa đơn là “TT120” khi đó bạn tự nhập các chỉ tiêu Tên loại hóa đơn, mẫu số, ký hiệu. Trong đó:

o Cột Tên loại hóa đơn nhập kiểu text độ dài tối đa 200 ký tự

o Cột Mẫu số: Nhập kiểu text, độ dài tối đa 20 ký tự và phân biệt chữ hoa chữ thường

o Cột Ký hiệu: Bắt buộc nhập, kiểu text, độ dài tối đa 8 ký tự

Số lượng: Ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số) + 1, không cho phép sửa

Từ số, Đến số: tự nhập.

Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

Từ số không âm <= Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng: tự nhập, Ngày bắt đầu sử dụng phải sau ngày thông báo phát hành ít nhất 2 ngày

Doanh nghiệp inTên: tự nhập.

Nếu trong phần Ký hiệu mà ký tự cuối cùng là P (Doanh nghiệp đặt in) thì bắt buộc nhập các thông tin về Doanh nghiệp in và Hợp đồng đặt in.

MST: tự nhập theo đúng cấu trúc 10 hoặc 13 ký tự.

Bài viết: Lập thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK như thế nào?

Có thể bạn quan tâm:

Một số quy định về Thông báo phát hành hóa đơn kế toán cần biết

♥ Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 2 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

♥ Khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

♥ Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế GTGT riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; trường hợp khai thuế GTGT chung thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

♥ Khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, nếu phát hiện không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết để điều chỉnh để thông báo phát hành mới.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *