Mất tem rượu có phải lập báo cáo?

mat-tem-ruou-co-phai-lap-bao-cao

Mất tem rượu có phải lập báo cáo? – Theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải lập báo cáo gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp về việc mất tem chậm nhất không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách lập Báo cáo mất tem rượu (Mẫu 03) trên giao diện HTKK mới nhất.

mat-tem-ruou-co-phai-lap-bao-cao
(Hình ảnh: Mất tem rượu có phải lập báo cáo?)

Trên giao diện kê khai HTKK từ menu chức năng “Kê khai/Tem rượu” chọn “Báo cáo mất tem rượu (mẫu 03)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra màn hình tờ khai như sau:

htkk192

1/ Thông tin chung

Các thông tin được lấy từ phần Thông tin chung kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp” gồm:Tên tổ chức, cá nhân; Mã số thuế; Địa chỉ.

Các thông tin bạn tự nhập:

– Kính gửi: ứng dụng hỗ trợ lấy thông tin Cơ quan thuế quản lý từ thông tin chung lên, không sửa

– Cơ quan thuế cấp Cục, Cơ quan thuế trực tiếp quản lý: ứng dụng hỗ trợ lấy từ thông tin chung lên, không sửa

– Ngày tháng năm mất tem rượu: nhập kiểu DD/MM/YYYY.

– Người đại diện theo pháp luật: Kiểu text, tối đa 45 ký tự

– Lý do mất tem rượu: nhập kiểu text, tối đa 200 ký tự

Bạn đang xem: Mất tem rượu có phải lập báo cáo?

2/ Thông tin chi tiết

Phần này các bạn kê khai dữ liệu tương tự như trong Thông báo kết quả hủy tem rượu (mẫu 02)

Riêng ở chỉ tiêu [7] – Ghi chú: Cho phép chọn 1 trong 3 loại sau:

  • Chưa sử dụng
  • Đã dùng nhưng chưa báo cáo sử dụng
  • Đã dùng nhưng đã báo cáo sử dụng

Bài viết: Mất tem rượu có phải lập báo cáo?

Có thể bạn quan tâm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu ngừng sản xuất thì phải xử lý tem rượu còn lại như thế nào?

– Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước khi ngừng sản xuất phải thực hiện quyết toán tem và thực hiện hủy số tem còn lại không có nhu cầu sử dụng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân thông báo ngừng sản xuất.

– Các tổ chức, cá nhân không được phép chuyển nhượng, bán (trừ cơ quan Thuế), cho vay, cho mượn tem rượu cho tổ chức, cá nhân khác.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập Website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *