Mẫu 01/BVMT – Hướng dẫn kê khai phí bảo vệ môi trường

mau-01-bvmt-huong-dan-ke-khai-phi-bao-ve-moi-truong

Mẫu 01/BVMT – Hướng dẫn kê khai phí bảo vệ môi trườngHướng dẫn cách lập tờ khai phí bảo vệ môi trường 01/BVMT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) trên giao diện HTKK mới nhất.

mau-01-bvmt-huong-dan-ke-khai-phi-bao-ve-moi-truong
(Hình ảnh: Mẫu 01/BVMT – Hướng dẫn kê khai phí bảo vệ môi trường)

Cách gọi:

Từ menu chức năng trên giao diện hỗ trợ kê khai HTKK, bạn chọn mục “Kê khai/Phí – Lệ phí” → “Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu số 01/BVMT” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk136

Chọn trạng thái tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung), sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/BVMT

I.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk137

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu [13]: tại Ngân hàng/KBNN nhập dạng text

Chỉ tiêu [15]: Văn bản ủy quyền nhập dạng text

Cột (2) Loại khoáng sản: Chọn trong danh mục các loại khoáng sản

Cột (3) Đơn vị tính tự động hiển thị theo cột (2) và cho phép sửa.

Cột (4): tự nhập dạng xx,xxx

Cột (5): Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

Chi tiết chỉ tiêu tính toán:

Cột (6) = (4) * (5), cho phép sửa

Dòng tổng cộng: Lấy dòng tổng cộng của cột (6)

Bạn đang xem: Mẫu 01/BVMT – Hướng dẫn kê khai phí bảo vệ môi trường

II.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

htkk138

htkk139

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho cột (6) cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Mẫu 01/BVMT – Hướng dẫn kê khai phí bảo vệ môi trường

Có thể bạn quan tâm:

Đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho, khuyến mại, quảng cáo thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế bảo vệ môi trường theo tháng.

Đối với hàng hóa của cơ sở sản xuất, nếu trong tháng không phát sinh thuế bảo vệ môi trường phải nộp thì người nộp thuế vẫn kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế để theo dõi.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, nhập khẩu ủy thác thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường thì người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo từng lần phát sinh (trừ xăng dầu).

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *