Mẫu 02/KK-TNCN: Tờ khai cho cá nhân trực tiếp kê khai TT 92/2015/TT-BTC

mau-02-kk-tncn-to-khai-cho-ca-nhan-truc-tiep-ke-khai-tt-92-2015-tt-btc

Mẫu 02/KK-TNCN: Tờ khai cho cá nhân trực tiếp kê khai TT 92/2015/TT-BTC – Hướng dẫn cách lập tờ khai Mẫu 02/KK-TNCN trên HTKK dành cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú kê khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

mau-02-kk-tncn-to-khai-cho-ca-nhan-truc-tiep-ke-khai-tt-92-2015-tt-btc
(Hình ảnh: Mẫu 02/KK-TNCN: Tờ khai cho cá nhân trực tiếp kê khai TT 92/2015/TT-BTC)

Cách mở tờ khai trên HTKK:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” trên giao diện màn hình kê khai bạn chọn “02/KK-TNCN Tờ khai cho cá nhân khai trực tiếp (TT92/2015)”.

htkk78

Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế cần lựa chọn các thông tin trên form chọn kỳ tính thuế:

Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng quý hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế mà nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn quý hiện tại.

Lưu ý: Tờ khai có hiệu lực từ kỳ tính thuế quý 3/2015.

– Trạng thái tờ khai: gồm tờ khai là Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.

Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế 02/KK-TNCN như sau:

htkk79

Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu [21]: có thể đánh dấu x hoặc để trống.

Các chỉ tiêu [22], [23], [27], [28], [29], [35]: nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

Chỉ tiêu [23] kiểm tra ≤ chỉ tiêu [22]

Chỉ tiêu[24]= [25] + [26] + [27] + [28] + [29]

Chỉ tiêu [25]: Mặc định là số tháng × 9.000.000, cho sửa, kiểm tra giá trị sửa phải bằng một trong các số 0; 9.000.000; 18.000.000; 27.000.000

Chỉ tiêu [26]: cho phép nhập, kiểm tra giá trị nhập là bội của 3,6 triệu, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Số tiền giảm trừ cho nguời phụ thuộc là 3.600.000/ 1 người/ 1 tháng”

Chỉ tiêu [29] kiểm tra ≤ (1.000.000 × số tháng), nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ tối đa 1.000.000/ 1 tháng”

Chỉ tiêu [30] = [22] – [23] -[24], nếu [22] – [23] – [24] < 0 thì [30] = 0

Chỉ tiêu [31] =( [30] / số tháng) × biểu thuế lũy tiến × số tháng, cho phép sửa

Bạn đang xem: Mẫu 02/KK-TNCN: Tờ khai cho cá nhân trực tiếp kê khai TT 92/2015/TT-BTC

Chỉ tiêu [32] cho phép nhập, kiểm tra ≤ chỉ tiêu [22], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Tổng thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ (chỉ tiêu [22])”.

Chỉ tiêu [33]= [31] × {[32] / ([22]-[23])} × 50%.

Chỉ tiêu [34] = [31] – [33]

Chỉ tiêu [36] mặc định là 20%, cho sửa

Chỉ tiêu [37] = [35] × [36], cho phép sửa

Kiểm tra các ràng buộc:

Nếu có số liệu kê khai trong mục I (chỉ tiêu [21] – [34]) thì không được có số liệu tại mục II. Và ngược lại có thông tin ở II thì không có ở phần I. Nếu không thỏa mãn ứng dụng sẽ đưa ra thông báo “Đề nghị xem lại. Nếu là cá nhân cư trú thì không kê khai phần II. Nếu là cá nhân không cư trú thì không kê khai phần I.”

Bài viết: Mẫu 02/KK-TNCN: Tờ khai cho cá nhân trực tiếp kê khai TT 92/2015/TT-BTC

Có thể bạn quan tâm:

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN Mẫu số 02/KK-TNCN theo Tháng cho những tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

> Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 02 theo Tháng trên HTKK

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *