Mẫu 08A/KK-TNCN: Kê khai thuế TNCN tạm nộp trên HTKK

mau-08a-kk-tncn-ke-khai-thue-tncn-tam-nop-tren-htkk

Mẫu 08A/KK-TNCN: Kê khai thuế TNCN tạm nộp trên HTKK – Hướng dẫn kê khai tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu 08A/KK-TNCN theo thông tư 156/2013/TT-BTC trên phiên bản HTKK đã được cập nhật mới nhất. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây nhé!

mau-08a-kk-tncn-ke-khai-thue-tncn-tam-nop-tren-htkk
(Hình ảnh: Mẫu 08A/KK-TNCN: Kê khai thuế TNCN tạm nộp trên HTKK)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” chọn “Tờ khai tạm nộp thuế TNCN (08A/KK-TNCN)”, màn hình giao diện sẽ hiển thị ra như sau:

htkk36

Bạn thực hiện chọn các thông tin cần thiết rồi nhấn “Đồng ý” để tiến hành kê khai.

Ứng dụng thực hiện hết hiệu lực của tờ khai có kỳ tính thuế từ Quý 01/2015 trở đi

1/ Đối với trường hợp khai tờ khai lần đầu

Chọn “Tờ khai lần đầu” theo quý, nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 08A/KK-TNCN với hộp chọn “Lần đầu” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới:

htkk37

Các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu [21], [22], [31]: Cho phép tự nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

Chỉ tiêu [24]: Cho phép tự nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0, kiểm tra chỉ tiêu [24] ≤ chỉ tiêu [23]

Chỉ tiêu [25]: Ứng dụng hỗ trợ tự tăng

Chỉ tiêu [26]: Cho phép tự nhập dạng text, tối đa 200 ký tự

Chỉ tiêu [27]: Cho phép tự nhập 10 ký tự, kiểm tra theo đúng cấu trúc MST

Chỉ tiêu [28]: Cho phép tự nhập số theo dạng xx,xx

Các chỉ tiêu tính toán:

Chỉ tiêu [23] = [21] – [22], kiểm tra nếu kết quả <0 thì chỉ tiêu [23] = 0

Chỉ tiêu [29] = chỉ tiêu [23] × [28]

Chỉ tiêu [30] = chỉ tiêu [24] × [28]

Chỉ tiêu [32] = chỉ tiêu [29] – [31]

Bạn đang xem: Mẫu 08A/KK-TNCN: Kê khai thuế TNCN tạm nộp trên HTKK

Chỉ tiêu [33] = ((chỉ tiêu [32])/3) × biểu thuế × 3, cho phép sửa, kiểm tra [33] ≤ [32]

Chỉ tiêu [34] = chỉ tiêu [33] × [30] / [29] × 50%

Chỉ tiêu [35] = chỉ tiêu [33] – [34], kiểm tra nếu kết quả âm thì chỉ tiêu [35]= 0

Chỉ tiêu [36] = tổng các dòng của cột chỉ tiêu [28], nếu khác 100% thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Tổng tỷ lệ chia TNCT phải bằng 100%)

Chỉ tiêu [37] = tổng các dòng của cột chỉ tiêu [29], kiểm tra = chỉ tiêu [23], cho phép lệch không quá 5 đồng, nếu khác thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân trong nhóm phải bằng chỉ tiêu [23]”

Chỉ tiêu [38] = tổng các dòng của cột chỉ tiêu [30], kiểm tra = chỉ tiêu [24], nếu khác ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế của cá nhân trong nhóm phải bằng chỉ tiêu [24]”

Chỉ tiêu [39] = tổng các dòng của cột chỉ tiêu [31]

Chỉ tiêu [40] = tổng các dòng của cột chỉ tiêu [32]

Chỉ tiêu [41] = tổng các dòng của cột chỉ tiêu [33]

Chỉ tiêu [42] = tổng các dòng của cột chỉ tiêu [34]

Chỉ tiêu [43] = tổng các dòng của cột chỉ tiêu [35]

2/ Đối với trường hợp khai tờ khai bổ sung

Chọn “Tờ khai bổ sung” theo quý và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 08A/TNCN với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.

htkk38

Bài viết: Mẫu 08A/KK-TNCN: Kê khai thuế TNCN tạm nộp trên HTKK

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn kê khai tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu 08/KK-TNCN trên HTKK theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Các từ khóa liên quanMẫu 08A/KK-TNCN: Kê khai thuế TNCN tạm nộp trên HTKK, kê khai thuế TNCN, kê khai thuế TNCN tạm nộp trên HTKK.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *