Nhập liệu trên HTKK tờ khai mẫu 02/TNDN cho chuyển nhượng BĐS

nhap-lieu-tren-htkk-to-khai-mau-02-tndn-cho-chuyen-nhuong-bds

Nhập liệu trên HTKK tờ khai mẫu 02/TNDN cho chuyển nhượng BĐS Tờ khai mẫu 02/TNDN áp dụng cho những doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh, hoặc kê khai theo quý đối với những doanh nghiệp có phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết các khoản mục kê khai trên phần mềm HTKK tờ khai này căn cứ theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

nhap-lieu-tren-htkk-to-khai-mau-02-tndn-cho-chuyen-nhuong-bds
(Hình ảnh: Nhập liệu trên HTKK tờ khai mẫu 02/TNDN cho chuyển nhượng BĐS)

Cách mở:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” chọn “TK TNDN cho chuyển nhượng BĐS (02/TNDN)” khi đó màn hình “Chọn kỳ tính thuế” sẽ hiển thị như sau:

htkk50

A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế, cần lựa chọn các thông tin đầu như kỳ tính thuế, trạng thái tờ khai, loại tờ khai. Sau đó nhấn nút “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai TNDN chuyển nhượng BĐS mẫu 02/TNDN như hình sau:

htkk51

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu [25], [27], [28], [29], [30], [31], cho phép tự nhập số không âm, kiểu số mặc định là 0

Chỉ tiêu [32]: Nhập dạng số, có thể âm, mặc định là 0

Chỉ tiêu [34] cho phép tự nhập

Các chỉ tiêu tính toán

Chỉ tiêu [26] = [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32]

Chỉ tiêu [33]= [25] – [26] , kiểm tra nếu [33] < =0 thì không cho nhập chỉ tiêu [34] và chỉ tiêu [35] = 0

Chỉ tiêu [35] = [33] × [34]

Bạn đang xem: Nhập liệu trên HTKK tờ khai mẫu 02/TNDN cho chuyển nhượng BĐS

B. Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung:

 

Nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

htkk53

Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ tính thuế làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1). Người nộp thuế sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, người nộp thuế không kê khai trên KHBS.

Khai bổ sung chỉ tiêu [35] và đưa chỉ tiêu [35] lên KHBS

Bài viết: Nhập liệu trên HTKK tờ khai mẫu 02/TNDN cho chuyển nhượng BĐS

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn kê khai trên HTKK thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDNmẫu 01B/TNDN

Các từ khóa liên quanNhập liệu trên HTKK tờ khai mẫu 02/TNDN cho chuyển nhượng BĐS,tờ khai mẫu 02/TNDN, tờ khai chuyển nhượng BĐS.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *