Quyết toán lợi nhuận còn lại của DNNN

quyet-toan-loi-nhuan-con-lai-cua-dnnn

Quyết toán lợi nhuận còn lại của DNNN – Tờ khai Quyết toán lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN của doanh nghiệp do nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ mẫu số 01/QT-LNCL theo Thông tư số 61/2016/TT-BTC, cách lập mẫu tờ khai này trên giao diện HTKK được thực hiện như sau:

quyet-toan-loi-nhuan-con-lai-cua-dnnn
(Hình ảnh: Quyết toán lợi nhuận còn lại của DNNN)

Từ menu chức năng trên giao diện màn hình kê khai HTKK, bạn chọn “Kê khai/Cổ tức lợi nhuận được chia” chọn “Tờ khai quyết toán lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mẫu số 01/QT-LNCL”, khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk-114

Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế, bạn cần lựa chọn các thông tin đầu vào phù hợp, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai quyết toán lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mẫu 01/QT-LNCL.

Lưu ý:

+ Kỳ quyết toán mặc định được tính theo năm tài chính dương lịch từ 01/01 đến 31/12 năm quyết toán. Bạn có thể thay đổi thông tin về kỳ quyết toán theo nguyên tắc sau:

  • Khoảng cách từ ngày và đến ngày không vượt quá 15 tháng.
  • Các tháng kê khai không được trùng nhau giữa các kỳ kê khai trong cùng 1 năm quyết toán.

+ Hiệu lực tờ khai từ 01/01/2016 trở đi

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

htkk-115

Các chỉ tiêu cần nhập:

[01], [02], [03]: tự hiển thị

[21]: Nhập dạng số, có thể âm, mặc định là 0. Nếu [21] < 0 thì khóa không cho nhập các chỉ tiêu từ [22] đến [33]

[23], [24], [25], [26], [27], [28], [30]: Nhập dạng số không âm, mặc định là 0

Các chỉ tiêu tính toán:

[22] = [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28]

[29] = [21] – [22], nếu kết quả âm thì [29] = 0

[31] = [29] – [30], có thể âm.

[32] = [29] * 20%

[33] = [31] – [32], có thể âm. Nếu [33] <0, thì không cho nhập các chỉ tiêu M1, M2.

Chỉ tiêu [M1]: Số ngày chậm nộp = Đến ngày – Từ ngày +1

  • Từ ngày: ứng dụng mặc định hiển thị là hạn nộp Quý 4, cho phép sửa dạng DD/MM/YYYY
  • Đến ngày: Nhập dạng DD/MM/YYYY. Đến ngày >= Từ ngày.

Chỉ tiêu [M2] = [33] * [M1] * 0.03%, cho phép sửa

Hỗ trợ mẫu in: Hạch toán chỉ tiêu [29] vào tiểu mục 1151.

Bạn đang xem: Quyết toán lợi nhuận còn lại của DNNN

2/ Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép bạn chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

htkk-116

htkk-117

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [21], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [30], [31] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT

Bài viết: Quyết toán lợi nhuận còn lại của DNNN

Có thể bạn quan tâm:

Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước là lợi nhuận được xác định theo quy định của pháp luật về kế toán sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của pháp luật về thuế TNDN, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật, trừ đi các Khoản phân phối, trích lập các quỹ theo quy định….

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *