Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN trên HTKK

quyet-toan-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-mau-02-ntnn-tren-htkk

Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN trên HTKK – Hướng dẫn kê khai tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC trên giao diện HTKK.

quyet-toan-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-mau-02-ntnn-tren-htkk
(Hình ảnh: Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN trên HTKK)

Cách gọi:

Trên giao diện HTKK từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Nhà thầu nước ngoài” chọn “Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 02/NTNN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk123

Chọn loại tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung) và chọn các phụ lục cần kê khai sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN

I. Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk124

Các chỉ tiêu cần nhập:

Cột [2]- Chỉ tiêu: Ứng dụng hiển thị danh sách các nội dung công việc

Cột (3)- Kê khai:

Chỉ tiêu [1]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

Chỉ tiêu [2], [3]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu [4] = [2] – [3], kết quả có thể âm

Chỉ tiêu [5a], [5b], [6a], [6b]- Cho phép tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu [5] = [5a] + [5b]

Chỉ tiêu [6] = [6a] + [6b]

Chỉ tiêu [7] = [5] – [6], nếu kết quả âm thì thiết lập =0

Chỉ tiêu [7a] = [5a] – [6a], nếu kết quả âm thì thiết lập =0

Chỉ tiêu [7b] = [5b] – [6b], nếu kết quả âm thì thiết lập =0

Cột (4)- Quyết toán:

Chỉ tiêu [1]: hỗ trợ tự động lấy từ tổng cột (10b) trên PL 02-1/NTNN + tổng cột (9b) trên PL 02-2/NTNN, cho phép sửa

Chỉ tiêu [2]: Tự động lấy tổng cột (11b) rên PL 02-1/NTNN, cho phép sửa.

Chỉ tiêu [3]: Tự động lấy từ tổng cột (10b) trên PL 02_2/NTNN, cho phép sửa

Chỉ tiêu [4] = [2] – [3], kết quả có thể âm

Chỉ tiêu [5a], [5b], [6a], [6b]- Cho phép tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu [5] = [5a] + [5b]

Chỉ tiêu [6] = [6a] + [6b]

Chỉ tiêu [7] = [5] – [6], nếu kết quả âm thì thiết lập =0

Chỉ tiêu [7a] = [5a] – [6a], nếu kết quả âm thì thiết lập =0

Chỉ tiêu [7b] = [5b] – [6b], nếu kết quả âm thì thiết lập =0

Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

Cột [6]: tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

II.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung.

htkk125

Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

Đối với kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [7a], [7b], [7] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bạn đang xem: Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN trên HTKK

III. Các phụ lục kê khai kèm theo

Phụ lục 02-1/NTNN: Bảng kê các nhà thầu nước ngoài

htkk126

Các thông tin cần nhập:

Cột (1): Ứng dụng tự hỗ trợ tăng.

Cột (2), (8): nhập text, tối đa 200 ký tự

Cột (3): Ứng dụng hỗ trợ chọn trong danh mục

Cột (4): cho phép tự nhập, tối đa 14 ký tự, kiểm tra theo đúng cấu trúc MST

Cột (5): cho phép tự nhập text, tối đa 30 ký tự, không kiểm tra gì.

Cột (6), (7): nhập text, tối đa 100 ký tự

Cột (9), (10a), (11a): Cho phép tự nhập text, tối đa 50 ký tự

Cột (10b), (11b):cho phép tự nhập, dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Cột (12): Cho phép tự nhập số , tối đa 10 chữ số

Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính theo công thức:

Dòng Tổng cộng (10b) = Tổng các dòng của cột (10b)

Dòng Tổng cột (11b) = Tổng các dòng của cột (11b)

Các chỉ tiêu tự động đưa lên hoặc kiểm tra với tờ khai 02/NTNN:

Dòng tổng cột (10b) của bảng kê đưa lên cột (4) chỉ tiêu [1] của tờ khai

Dòng tổng cột (11b) của bảng kê đưa lên cột (4) chỉ tiêu [2] của tờ khai

Phụ lục 02-2/NTNN: Bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu

htkk127

Các thông tin cần nhập

Cột (1): Ứng dụng hỗ trợ tăng

Cột (2), (4), (7): cho phép tự nhập, dạng text, tối đa 200 ký tự

Cột (3): Bắt buộc tự nhập, tối đa 14 ký tự, kiểm tra theo đúng cấu trúc MST

Cột (5), (6): tự nhập dạng text, tối đa 100 ký tự

Cột (8), (9a), (10a): nhập theo dạng text, tối đa 50 ký tự

Cột (9b), (10b): cho phép tự nhập, dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính theo công thức:

Dòng Tổng cộng cột (9b) = Tổng các dòng của cột (9b)

Dòng Tổng cộng cột (10b) = Tổng các dòng của cột (10b)

Các chỉ tiêu tự động đưa lên hoặc kiểm tra với tờ khai 02/NTNN:

Dòng tổng cột (9b) của bảng kê đưa lên cột (4) chỉ tiêu [1] của tờ khai

Dòng tổng cột (10b) của bảng kê đưa lên cột (4) chỉ tiêu [3] của tờ khai

Bài viết: Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN trên HTKK

Có thể bạn quan tâm:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài?

Căn cứ theo Công văn số 7095/CT-TTHT, tại Khoản 3a, Điều 20 quy định khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài được quy định như sau: “Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu… .”

Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN trên HTKK

>>Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *