Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 04/NTNN trên HTKK

quyet-toan-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-mau-04-ntnn-tren-htkk-

Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 04/NTNN trên HTKKTờ khai mẫu 04/NTNN quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài áp dụng cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế. Hướng dẫn kê khai các chỉ tiêu tờ khai này trên giao diện HTKK theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC thực hiện như sau:

quyet-toan-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-mau-04-ntnn-tren-htkk
(Hình ảnh: Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 04/NTNN trên HTKK)

Cách gọi:

Trên giao diện HTKK, từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Nhà thầu nước ngoài” bạn chọn “Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 04/NTNN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk132

Chọn trạng thái tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung) và chọn các phụ lục cần kê khai sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 04/NTNN.

A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk133

Các chỉ tiêu cần nhập:

Cột (2)- Chỉ tiêu: Ứng dụng hiển thị danh sách các nội dung công việc

Cột (3)- Kê khai:

Chỉ tiêu [1], [2], [3]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số

Chỉ tiêu [4] = [2] – [3], kết quả có thể âm

Chỉ tiêu [5], [6]: Cho phép tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số

Chỉ tiêu [7] = [5] – [6], nếu kết quả âm thì thiết lập =0

Cột (4)- Quyết toán:

Chỉ tiêu [1]: ứng dụng hỗ trợ tự động lấy từ tổng cột (9b) trên PL 02-2/NTNN, cho phép sửa

Chỉ tiêu [2]: Cho phép tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số

Chỉ tiêu [3]: Tự động lấy từ tổng cột (10b) trên PL 02_2/NTNN, cho phép sửa

Chỉ tiêu [4] = [2] – [3], kết quả có thể âm

Chỉ tiêu [5], [6]: Cho phép tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số

Chỉ tiêu [7] = [5] – [6], nếu kết quả âm thì thiết lập =0

Cột (5) = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

Cột (6): tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

Bạn đang xem: Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 04/NTNN trên HTKK

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung.

htkk134

Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [5], [6], [7] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

C. Phụ lục kê khai

Bảng kê 02-2/NTNN: Bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu

htkk135

Các thông tin cần nhập

Cột (1): Ứng dụng hỗ trợ tăng

Cột (2), (4), (7): cho phép tự nhập, dạng text, tối đa 200 ký tự

Cột (3): Bắt buộc tự nhập, tối đa 14 ký tự, kiểm tra theo đúng cấu trúc MST

Cột (5), (6): tự nhập dạng text, tối đa 100 ký tự

Cột (8), (9a), (10a): nhập theo dạng text, tối đa 50 ký tự

Cột (9b), (10b): cho phép tự nhập, dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số

Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính theo công thức:

Dòng Tổng cộng cột (9b) = Tổng các dòng của cột (9b)

Dòng Tổng cộng cột (10b) = Tổng các dòng của cột (10b)

Các chỉ tiêu tự động đưa lên hoặc kiểm tra với tờ khai 04/NTNN:

Dòng tổng cột (9b) của bảng kê đưa lên cột (4) chỉ tiêu [1] của tờ khai

Dòng tổng cột (10b) của bảng kê đưa lên cột (4) chỉ tiêu [3] của tờ khai

Bài viết: Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 04/NTNN trên HTKK

Có thể bạn quan tâm: Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN trên HTKK  (tờ khai này áp dụng cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài)

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *