Tờ khai không đúng định dạng với XSD-dữ liệu sai tại dòng 92, 53, 21

to-khai-khong-dung-ding-dang-xsd-6

Tờ khai không đúng định dạng với XSD – dữ liệu sa i tại dòng 92, 53, 21. Đây là những lỗi thường gặp khi bạn sử dụng HTKK và kê khai thuế qua mạng. Tham khảo bài viết để tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục.

to-khai-khong-dung-ding-dang-xsd-61. Lỗi dữ liệu tại dòng 92 

– Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonHetGTriSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected. Với cảnh báo này có này có 2 nguyên nhân:

– Do người dùng khi kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn check chọn vào phụ lục “Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng”. Để sửa bạn chỉ cần xóa phụ lục này đi rồi kết xuất XML tờ khai và nộp lại bình thường.

– Đối với cách doanh nghiệp đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn muốn sử dụng tiếp hóa đơn cũ để tiết kiệm chi phí, người dùng sẽ phải khai trên phụ lục “Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng”. Nhưng do phần mềm HTKK 3.3.0 đang bị lỗi, nên có thể khắc phục theo 2 cách:

+ Tiến hành kê khai trực tuyến Tại đây
+ Tiến hành sửa file XML: Thêm các thành phần vào giữa cặp thẻ như hình dưới rồi lưu lại và nộp tờ khai.

khac-phuc-loi-to-khai-khong-dung-dinh-dang-voi-xsd-4

2. Lỗi dữ liệu tại dòng 53

– Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ” is not facet-valid with respect to pattern ‘1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057’ for type ‘tieuMucHT_empty’.

Cách khắc phục: Tìm dòng “tieuMucHachToan” và thêm số tiêu mục hạch toán vào. Tuy nhiên mỗi loại tờ khai lại có tiểu mục hạch toán khác nhau nên người dùng lưu ý khi điền:
+ Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: 1701
+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB: 0000

to-khai-khong-dung-dinh-dang-xsd

       3. Lỗi dữ liệu tại dòng 21

– Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ’01-10-2014′ is not facet-valid with respect to pattern ‘((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?’ for type ‘DateType’

Cách khắc phục:

– Cách 1: Tải phần mềm sửa lỗi Tải về Sau đó kết xuất lại tờ khai XML và nộp lại là được.
– Cách 2: Mở tờ khai XML bằng Notepad ++ Tìm tham số 01-10-2014 => Sửa thành 01/10/2014 rồi lưu lại (Sửa dấu gạch ngang thành gạch chéo, chỉ sửa tham số này, không sửa thêm các tham số khác). Sau đó thử nộp lại

Từ khóa liên quan: tờ khai không đúng định dạng XSD, dữ liệu sai tại dòng 92,53,21, sửa lỗi HTKK, lỗi HTKK, hướng dẫn sửa lỗi HTKK, tải HTKK, cài HTKK, download HTKK.

Bạn đang xem bài viết: Tờ khai không đúng định dạng với XSD-dữ liệu sai tại dòng 92, 53, 21

Nguồn: Chữ ký số 24h

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sửa lôi HTKK.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *