Tờ khai mẫu 06 trên HTKK – Kê khai thuế TNDN theo TT151/2014/TT-BTC

to-khai-mau-06-tren-htkk-ke-khai-thue-tndn-theo-tt151-2014-tt-btc

Tờ khai mẫu 06 trên HTKK – Kê khai thuế TNDN theo TT151/2014/TT-BTC Tờ khai thuế TNDN mẫu 06 sử dụng cho những DN kê khai thuế TNDN từ hoạt động bán toàn bộ công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cho người dùng cách kê khai trên HTKK các chỉ tiêu trên tờ khai mẫu 06 theo Thông tư 51/2014/TT-BTC.

to-khai-mau-06-tren-htkk-ke-khai-thue-tndn-theo-tt151-2014-tt-btc
(Hình ảnh: Tờ khai mẫu 06 trên HTKK – Kê khai thuế TNDN theo TT151/2014/TT-BTC)

Cách mở chức năng kê khai: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” → “TK thuế thu nhập doanh nghiệp (06/TNDN)” khi đó màn hình “Chọn kỳ tính thuế” sẽ hiển thị như sau:

htkk06

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế, cần lựa chọn các thông tin như kỳ tính thuế, trạng thái tờ khai, loại tờ khai. Sau đó nhấn nút “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 06/TNDN.

htkk07

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu [12] :Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng: Nhập dạng text tối đa 250 ký tự

Chỉ tiêu [13]: Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc chứng minh nhân dân (đối với cá nhân): Nhập dạng text tối đa 50 ký tự

Chỉ tiêu [14]: Địa chỉ: Nhập dạng text tối đa 250 ký tự

Chỉ tiêu [15]: Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản: Số:….ngày…tháng..năm có công chứng hoặc chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày..tháng…năm…(nếu có)

Chỉ tiêu [25], [27], [28], [29], [30], [31], [34] cho phép người dùng tự nhập số không âm, mặc định là 0

Chỉ tiêu [32]: Nhập dạng số, có thể âm, mặc định là 0

Chỉ tiêu [36]: người dùng tự nhập dạng xx,xx

Các chỉ tiêu cần tính toán:

Chỉ tiêu [26] = [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32]

Chỉ tiêu [33]= [25] – [26] , kiểm tra nếu [33] < =0 thì đặt chỉ tiêu [34] = 0, không cho sửa

Chỉ tiêu [35]= [33] – [34] , kiểm tra nếu [35] < =0 thì không cho nhập chỉ tiêu [36] và chỉ tiêu [37] = 0

Chỉ tiêu [37] = [35] × [36]

Trên mẫu in hỗ trợ phần ghi chú tiểu mục hạch toán ở cuối tờ khai: Hạch toán chỉ tiêu [37] vào tiểu mục 1055

Bạn đang xem: Tờ khai mẫu 06 trên HTKK – Kê khai thuế TNDN theo TT151/2014/TT-BTC

2/ Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép người dùng chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung:

htkk08

Nhấn nút “Đồng ý” màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

htkk09

Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ tính thuế làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1).

Người dùng sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, người dùng không kê khai trên KHBS.

htkk10

Khai bổ sung chỉ tiêu [37]. Đưa chỉ tiêu [37] lên phần Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp

Bài viết: Tờ khai mẫu 06 trên HTKK – Kê khai thuế TNDN theo TT151/2014/TT-BTC

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính trên HTKK mẫu 01A/TNDN, mẫu 01B/TNDN

Các từ khóa liên quanTờ khai mẫu 06 trên HTKK – Kê khai thuế TNDN theo TT151/2014/TT-BTC, Tờ khai mẫu 06 trên HTKK, Tờ khai mẫu 06 trên HTKK – Kê khai thuế TNDN.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *