Tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu 08 theo TT 156/2013/TT-BTC

to-khai-tam-nop-thue-tncn-mau-08-theo-tt-156-2013-tt-btc

Tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu 08 theo TT 156/2013/TT-BTC – Hướng dẫn kê khai trên hệ thống HTKK tờ khai tạm nộp thuế TNCN theo mẫu 08/KK-TNCN dành cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai căn cứ theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

to-khai-tam-nop-thue-tncn-mau-08-theo-tt-156-2013-tt-btc
(Hình ảnh: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu 08 theo TT 156/2013/TT-BTC)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” chọn “Tờ khai tạm nộp thuế TNCN (08/KK-TNCN)”.

htkk33

Ứng dụng thực hiện hết hiệu lực của tờ khai có kỳ tính thuế từ Quý 01/2015 trở đi

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu:

Chọn “Tờ khai lần đầu” theo quý, nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 08/KK-TNCN với hộp chọn “Lần đầu” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới:

htkk34

Các chỉ tiêu cần nhập

Chỉ tiêu [21], [22], [27], [28], [29]:cho phép người nộp thuế tự nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

Chỉ tiêu [29] kiểm tra ≤ 3 000 000

Chỉ tiêu [25]: cho phép người nộp thuế tự nhập kiểu số, không âm

  • Đối với kỳ kê khai trước quý 3/2013 thì kiểm tra [25] bằng bội số của 4.000.000 hoặc = 0
  • Đối với kỳ kê khai từ quý 3/2013 trở đi thì kiểm tra [25] bằng bội số của 9.000.000 hoặc = 0, không được lớn hơn 27.000.000

Chỉ tiêu [26]: cho phép người nộp thuế tự nhập kiểu số, không cho nhập âm

  • Đối với kỳ kê khai trước quý 3/2013 thì kiểm tra [26] bằng bội số của 1.600.000
    Đối với kỳ kê khai từ quý 3/2013 trở đi thì kiểm tra [26] bằng bội số của 3.600.000

Chỉ tiêu [32]: cho phép người nộp thuế tự nhập kiểu số, kiểm tra ≤ chỉ tiêu [23]

Bạn đang xem: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu 08 theo TT 156/2013/TT-BTC

Các chỉ tiêu tính toán

Chỉ tiêu [23] = [21] – [22], kiểm tra nếu < 0 thì chỉ tiêu [23] = 0, cho phép sửa

Chỉ tiêu [24] = [25] + [26] + [27] + [28] + [29]

Chỉ tiêu [30] = [23] – [24] , kiểm tra nếu < 0 thì chỉ tiêu [30] = 0

Chỉ tiêu [31] = ([30]/3) × biểu thuế × 3, cho sửa, kiểm tra chỉ tiêu [31] phải nhỏ hơn chỉ tiêu [30]

Chỉ tiêu [33] = [31] × [32] / [23] × 50%

Chỉ tiêu [34] = [31] – [33]

2/ Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Chọn “Tờ khai bổ sung” theo quý ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 08/TNCN với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.

htkk35

Bài viết: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu 08 theo TT 156/2013/TT-BTC

Các từ khóa liên quanTờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu 08 theo TT 156/2013/TT-BTC, nộp thuế TNCN mẫu 08, nộp thuế TNCN mẫu 08 theo TT 156/2013/TT-BTC.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *