Tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT – Kê khai trên HTKK

Tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT – Kê khai trên HTKK – Hướng dẫn kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT (Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh) theo thông tư số 156/2013/TT-BTC.

to-khai-thue-gtgt-mau-05-gtgt-ke-khai-tren-htkk
(Hình ảnh: Tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT – Kê khai trên HTKK)

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT (05/GTGT)” để hiển thị ra tờ khai GTGT mẫu 05/GTGT.

htkk33
A.Trường hợp chọn khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk37

Các chỉ tiêu người nộp thuế tự nhập:

Chỉ tiêu [21], [22]: tự nhập, dạng số, không âm

Chỉ tiêu [23]: Mặc định là 1%, không cho sửa

Chỉ tiêu [24]: Mặc định là 2%, không cho sửa

Các chỉ tiêu tự tính:

Chỉ tiêu [25]= [21] × 1%

Chỉ tiêu [26] = [22] × 2%

Chỉ tiêu [27] = [25] + [26]

Bạn đang xem: Tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT – Kê khai trên HTKK

B. Trường hợp chọn khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép người nộp thuế chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung:

Nhấn nút “Đồng ý” màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”.

htkk38

htkk39

Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [25], [26] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT – Kê khai trên HTKK

Có thể bạn quan tâm: Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT trên HTKK

Các từ khóa liên quanTờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT – Kê khai trên HTKK, Tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *